Socialpsykiatrien Frederikssund

Samvær og aktivitetstilbud

Spiren (visiteret tilbud)
Odinsvej 2B, 3600 Frederikssund
Åben torsdage fra kl. 17.00-19.00

Livskilden
Kilde Alle 9, 3600 Frederikssund
Åben alle hverdage
Mandag og fredag kl. 10.00-14.00 
Onsdag kl. 09.30-14.30
Tirsdag og torsdag kl. 14.00-19.00

Livskilden

Er et tilbud om aktivitets og samværstilbud til borgere over 30 år med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.
Borgeren skal ikke visiteres til dette tilbud.

Spiren

Er et aktivitets og samværstilbud, som en del af et gruppetilbud til borgere under 30 år med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som ønsker at opretholde eller forbedre personlige og sociale færdigheder.
Borgeren skal visiteres til dette tilbud.

Borgeren kan vælge Socialpsykiatriens samværs og aktivitetstilbud, hvis han eller hun:

  • Har et ønske om genkendelighed, forudsigelighed og valgmuligheder
  • Har et ønske om at genopbygge og vedligeholde sociale relationer
  • Kan lide musik, smagsoplevelser, gåture, spille spil m.m.
  • Gerne vil have tid til fordybelse og knytte venskaber
  • Har behov for omsorg og støttende samtaler
  • Kan lide at få nogle oplevelser, udfordringer og have det sjovt
  • Har mod på løbende pop op kurser og spændende foredrag fra medborgere

For at styrke psykisk sårbare i deres recovery proces, støtter Livskilden og Spirens fællesskab op om et inkluderende samfund, hvor alle kan bidrage og berige hinanden.

Praktiske oplysninger

Spiren (visiteret tilbud)
Odinsvej 2B, 3600 Frederikssund
Åben torsdage fra kl. 17.00-19.00

Livskilden
Kilde Alle 9, 3600 Frederikssund
Åben alle hverdage
Mandag og fredag kl. 10.00-14.00
Onsdag kl. 09.30-14.30
Tirsdag og torsdag kl. 14.00-19.00