Socialpsykiatrien Frederikssund

Livskilden

Livskilden er et tilbud om aktivitets og samværstilbud til borgere med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. Borgeren skal ikke visiteres til dette tilbud.

Tilbuddets placering og værdigrundlag

Borgeren kan vælge dette tilbud hvis han eller hun:

  • Har et ønske om genkendelighed, forudsigelighed og valgmuligheder
  • Har et ønske om at genopbygge og vedligeholde sociale relationer
  • Kan lide musik, smagsoplevelser, gåture, spille spil m.m.
  • Gerne vil have tid til fordybelse og knytte venskaber
  • Har behov for omsorg og støttende samtaler
  • Kan lide at få nogle oplevelser, udfordringer og have det sjovt
  • Har mod på løbende pop op kurser og spændende foredrag fra medborgere

For at styrke psykisk sårbare i deres egen Recovery, støtter Livskildens fællesskab op om et inkluderende samfund, hvor alle kan bidrage og berige hinanden.