Socialpsykiatrien Frederikssund

Visitation

Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer og misbrugsproblemer kan få rådgivning og vejledning i Voksenafdelingen i Social Service.

Formålet er at yde støtte og at forebygge en forværring af den enkeltes situation, samt at forbedre den enkeltes muligheder for social omgang og personlig udvikling.

Er du selv eller en af dine pårørende psykisk syg, så har Social service i Frederikssund Kommune en række tilbud. Det er bl.a. forskellige boligformer, aktivitetstilbud samt mulighed for støtte i hverdagen.

Kontakt

Du kan henvende dig som borger, der selv har brug for støtte, som pårørende eller som professionel.

Ønsker du flere oplysninger eller ønsker du at bestille tid til en samtale, er du velkommen til at ringe til Voksenafdelingen i Social Service tlf. 47 35 10 00.

Visitationssamtale

Visitationssamtalen vil blive afholdt i Voksenafdelingen på Rådhuset i Frederikssund. Du er meget velkommen til at have en bisidder med ved samtalen. En bisidder kan være en god ven eller et familiemedlem.

Sagsbehandler afgører om du har behov for en social indsats.

Afgørelse

Får du tildelt en social indsats. Vurderes der om det skal være et gruppe, individuel tilbud -eller begge tilbud.

Hvis denne visitation ender med et afslag, kan du klage over afgørelsen. Klagevejledning medfølger et afslag.