Socialpsykiatrien Frederikssund

Støttekontaktperson

Omhandler gruppeforløb og bostøtte tilbud.

Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere som har behov for det på baggrund af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller særlige sociale problemer.
Formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning skal fremgå af den sociale handleplan jf. § 141 i Lov om Social Service efter VUM metoden og udarbejdes af sagsbehandler.

Støtte til borgeren i dagligdagen

  • Gruppeforløb (voksenteam og ungeteam
  • Støttekontaktpersoner (voksenteam og ungeteam)

Fællesskabet giver et kendskab til andre, og gennem samværet kan borgeren styrke sine kompetencer. Det specielle ved gruppeforløb i socialpsykiatrien, er at deltagerne kan opleve at de beriger andre. Deltagelse i et sådan udviklingsforløb kan give borgeren en opdagelse af at mange mennesker både kan være ens og vidt forskellige.
Gruppeforløb vil typisk bestå af oplæg, dialog og samarbejdsøvelser.
Socialpsykiatriens gruppeforløb indeholder emner som: social færdighedstræning, kommunikation og konflikthåndtering, sundhedsfremmende livsstil, budget og økonomi, fokus på egne og andres livsvilkår m.m.

Individuel (bo) støtte

Målet er at styrke borgerens mulighed for at mestre eget liv med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov.

Støtten indebærer ikke

  • Administration af borgerens penge (henvises til banken)
  • Praktisk bistand og personlig pleje (henvises hjemmeplejen § 83)
  • Medicindosering og administration (henvises til hjemmeplejen § 83)
  • Støtte til job relateret opgaver såsom aktivering, mentor eller praktikforløb (henvises til jobcenteret)
  • Transport af borgeren, men udelukkende ledsagelse af borgeren i socialpædagogisk/behandlingsmæssigt øjemed. Transport defineres som befordring, hvor formålet udelukkende er at transportere borgeren fra A til B.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Støttekontaktpersoner i ungeteamet
Odinsvej 2B, 3600 Frederikssund

Støttekontaktpersoner i voksenteamet
Parkvej 4-6, 3630 Jægerspris