Socialpsykiatrien Frederikssund
Social service

Velkommen

Socialpsykiatriens tilbud er en helhedsorienteret indsats for borgere med svære psykiske og sociale problemstillinger.
Socialpsykiatrien har implementeret en Recovery orienteret tilgang, for at sætte fokus på borgerens egne ressourcer for at genvinde styringen og selvstændighed i eget liv.

Socialpsykiatriens medarbejdere har stærke grundlæggende værdier som fundament for borgerens recovery forløb, og kobler disse værdier med evidensbaseret metoder, som fremmer et menneskes vej mod bedring.

At arbejde Recovery orienteret betyder også, at borgeren arbejder med et stærkt fokus på, at alle mennesker kan opnå magt og kontrol over eget liv

Det handler om