Socialpsykiatrien Frederikssund

Praktikbeskrivelse til Social og Sundhedsassistent elever

Som elev i Socialpsykiatrien vil du blive tilknyttet et af vores team som arbejder med indsatsen omkring borgeren, hvor der ydes socialpsykiatrisk indsats efter SELS § 85, 99 eller 104. Du bliver tilknyttet en daglig vejleder, og en ansvarlig vejleder.

I Socialpsykiatrien vil praktikken blive målrettet efter elevens mål. Der vil være skiftende arbejdstider.

  • Du bliver introduceret til bostøtte arbejde.
  • Du vil få mulighed for praktik i Livskilden - samværs og aktivitetstilbud samt i Vikingerne – et idrætstilbud eller den Opsøgende indsats.
  • Du stifter bekendtskab med vores samarbejdspartnere.

Praktikkens mål

Som elev bliver du introduceret til følgende arbejdsområder.

  • Arbejde med Recovery/rehabilitering på forskellige niveauer
  • Indsigt i at kunne arbejde med mål der er udredt efter en VUM udredning af sagsbehandler
  • Motiverende samtaler og refleksion med borgere
  • Tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere
  • Aktiviteter og praktiske opgaver