Socialpsykiatrien Frederikssund
Social service

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85

I henhold til lov om social service §85 tilbyder socialpsykiatrien støtte til kommunens borgere på 30 år og derover, der af forskellige årsager har psykosociale og/eller sociale udfordringer. Du skal være visiteret til ordningen, for at kunne få en støttekontaktperson tilknyttet.

Oplever du, at du har behov for støtte, kan du henvende dig til Rådgivningshuset på Lundevej 13, 3600 Frederikssund. 
Når Rådgivningshuset har modtaget din henvendelse, afgøres det om du er i målgruppen for at få støtte. Herefter bliver du kontaktet af teamkoordinatoren fra Socialpsykiatrien, som tilbyder en indledende samtale, hvor det videre forløb planlægges.

Ønsker du mere information om tilbuddet, eller ønsker du at bestille tid til samtale hos en sagsbehandler, er du velkommen til at ringe til Rådgivningshuset på tlf. 70 22 22 10.

Har du brug for rådgivning eller støtte, og er du under 30 år, skal du henvende dig til Ungekontakten.

Socialpsykiatrien yder i særlige situationer også støtte til borgere under 30 år, der af forskellige årsager har behov for mere omfattende eller kompleks indsats, end der kan tilbydes i Ungekontakten.

Socialpsykiatriens støttekontaktpersonordning har tilknyttet 16 støttekontaktpersoner (se billede galleri), som alle er faguddannet (Socialpædagog, SOSU-assistent, Ergoterapeut, Socialrådgiver) og med solid erfaring inden for målgruppens mange forskellige typer af udfordringer. Dette kan være udfordringer som f.eks.: angst, depression, PTSD, skizofreni, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser, borderline, autisme, ADHD, ADD og det at være ramt af selvmordstanker.

Målet for at modtage støtte er, at styrke udsatte borgers mulighed for at opnå og bevare kontakten til omverdenen, samt at mestre eget liv med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov.

Støttekontaktperson;

  • kan således være bindeled mellem borger og relevante myndigheder eller sundhedspersonale (støtte til, at borgeren tager kontakt til læge/tandlæge, psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling, væresteder, forsorgshjem, sagsbehandlere m.m.)
  • kan være den nødvendige støtte som sikre at borger får en tryg struktur i sin hverdag, får skabt overblik over sine økonomiske anliggender, får arbejdet med at reducere sin angst, blive i stand til at handle ind, have og bevare sociale kontakter og meget mere.
  • Bostøtte er således ikke pålagt bestemte rammer for, hvad der kan hjælpes med. Det er borgeren som vælger hvilke områder der er mest presserende at arbejde med, ud fra den bevilling som borger har modtaget af sagsbehandler. Af den fremgår hvilke indsatsformål som er aftalt og som støttekontaktpersonen derfor skal samarbejde med borger om.
  • Indsatsen sker i samarbejde med borgeren, som naturligvis selv skal ønske at modtage støtten. 
  • Tavshedspligt: Borgeren kan være sikker på, at personlige oplysninger ikke kommer videre. Hvis der er brug for at koordinere og tale med andre instanser, vil det altid ske på baggrund af samtykke fra borgeren.

OBS:

Støttekontaktpersoner udfører ikke behandlingsopgaver, eller politimæssig indsats, hvis der er behov for tvangsindlæggelse, på grund af psykotisk tilstand og borgeren er til fare for sig selv eller andre. Der henvises i stedet til at kontakte politi og læge. Problemer der overvejende vurderes at relatere sig til misbrug henvises til Frederikssund kommunens misbrugscenter Novavi.