Socialpsykiatrien Frederikssund

Gruppeforløb

Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune tilbyder gruppeforløb til borgere med psykiske og/eller sociale udfordringer. Du skal henvises til et gruppeforløb, hvis du tænker, at du vil kunne få gavn af det. Henvisning sker ved at rette henvendelse til din sagsbehandler eller i Rådgivningshuset, Lundevej 9.

Opstartstidspunkt, datoer mv. nederst på denne side.

Gruppeforløb er til dig, som f.eks. har behov for at blive styrket i forhold til at kunne regulere belastninger, som påvirker dig på en hæmmende og negativ måde. Eller det kan være gruppeforløb, hvor du får viden om de generelle forhold omkring din diagnose eller dine udfordringer.

Belastninger kan komme til udtryk som stressreaktioner i form af fysiske, kognitive og emotionelle uhensigtsmæssige tilstande. Igennem et langt liv, vil de fleste mennesker opleve at blive ramt af forskellige stressreaktioner.

Socialpsykiatrien tilbyder følgende gruppeforløb:


Fællesskabet i et gruppeforløb giver et kendskab til andre, og gennem samværet kan borgeren styrke sine kompetencer. Det specielle ved gruppeforløb i socialpsykiatrien, er at deltagerne kan opleve at de beriger andre. Deltagelse i et sådan udviklingsforløb kan give borgeren en opdagelse af at mange mennesker både kan være ens og vidt forskellige.

Gruppeforløb vil typisk bestå af oplæg, dialog og samarbejdsøvelser.
Socialpsykiatriens gruppeforløb indeholder f.eks. emner som: social færdighedstræning, kommunikation og konflikthåndtering, sundhedsfremmende livsstil, energiforvaltning, mental træning, fokus på egne og andres livsvilkår m.m.

Kommende datoer, tidspunkter og sted for perioden august 2023 til juni 2024, er gældende under forudsætning af at der er nok tilmeldte deltagere:

AST-gruppe:
Torsdag fra 13-15, Parkvej 8 i Jægerspris
Hold 1. starter: uge 35 og slutter i uge 47 - Gennemført
Hold 2. starter: uge 11 (2024) og slutter i uge 27 - ingen ledige pladser (der er oprettet venteliste til hold i efteråret)

AST-pårørendegruppe i forlængelse af ASF-gruppen (dvs. kun til kursisters pårørende, som har deltaget i AST-gruppen): 
Onsdag fra 17-18.30, på Parkvej 8 i Jægerspris
Hold 1.: uge 48 og 49 - Gennemført
Hold 2.: uge 27 og 28

AST-Netværksgruppe:
Der er netværksgruppe hver onsdag fra 13.30-15.30, på Parkvej 4-6, Jægerspris
Her er du velkommen til at dukke op, og se om det er noget for dig. 

Selvudviklingsgruppe:
I 2024 er selvudviklingsgruppen blevet et tilbud i vores nye Recoveryskole (tryk for at åbne kataloget). 
Det betyder at alle kan tilmelde sig, uden at skulle have det bevilliget af ens sagsbehandler. 

Grib dit møde:
Tirsdag fra 13-15, Parkvej 8 i Jægerspris
Hold 1. starter: Ikke nok deltagere, ikke gennemført
Hold 2. starter: uge 46 og slutter i uge 51 - Gennemført
Hold 3. starter: uge 10 (2024) og slutter i uge 17 - ledige pladser
Hold 4. starter: uge 21 og slutter i uge 26

Metakognitiv samtalegruppe: 
Onsdag fra 13-15, Parkvej 8 i Jægerspris
Hold 1. starter: uge 34 og slutter i uge 44, med en booster i uge 48. - Gennemført
Hold 2. starter: uge 50 og slutter i uge 6 (2024), med en booster i uge 12  - Gennemført
Hold 3. starter: uge 14 og slutter i uge 22, med en booster i uge 26 - ingen ledige pladser, der er oprettet venteliste

Ro & Balance gruppe:
Fredag fra 12.30-14.30, Parkvej 8 i Jægerspris
Hold 1. starter: uge 36 og slutter i uge 46 - Gennemført
Hold 2. starter: uge 10 og slutter i uge 22 - ledige pladser

OBS:
Hold startes ikke op, hvis der er for få deltagere (typisk skal der være mellem 6-10 deltagere pr. hold), så kan man komme på venteliste til næste hold-start.